logo

Syndenes forlatelse,

 • Hvor viktig er navnet Jesus?

  Hvor-viktig-er-navnet-JesusAvskrift fra en eldre traktat, ukjent dato, skrevet av Torkild Terkelsen.


  Navnet Jesus er «Det navn som er over alle navn.» (Fil 2,9.)


  I navnet Jesus «skal hvert kne bøye seg – og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre» (Fil 1,9-10.)


  Det er bare én Herre. (Ef 4,5.)


  Demoner må vike i Jesu Kristi navn. (Mark 16,17)


  Helbredelse er i Jesu Kristi navn. (Apg 3,16)


  Frelse er i Jesu Kristi navn og der er ikke frelse i noe annet navn. (Apg 4,-10-12)


  Syndenes forlatelse er i Jesu Kristi Navn. (Luk 24,47)


  «Alt hva dere gjør i ord eller i gjerning; gjør det i den Herre Jesu navn» (Kol 3,17)


  Der er bare en dåp i vann og den må; for å være bibelsk, utføres ved neddykking i den Herre Jesu Kristi Navn. (Apg 2,38 )


  Jesu egen befaling er «Gjør alle folkeslag til mine disipler i det dere døper dem til faderens; sønnens og den hellige ånds NAVN» (Mat 28,19)


  Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er bare titler. Hva er så Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds NAVN?


  Faderens navn er Jesus. (Joh 5,43)


  Sønnens navn er Jesus (Mat 1,21)


  Den Hellige Ånds navn er Jesus. (Joh 14,26)


  Dette forsto alle Jesu apostler, og derfor ble alle dåpshandlinger i Bibelen, og blant de første kristne, utført i Den Herre Jesu Kristi Navn.


  Peter, som hadde fått nøklene til himmelens rike, (Mat 16,18) gir denne befalingen frelsessøkende på Pinsefestens dag: «Enhver av dere la seg døpe i den Herre Jesu Kristi Navn» (Apg 2,38)


  Peter var ikke alene, men de elleve andre apostlene stod med ham – også Matteus. (Apg 2,14)


  Paulus hadde den samme åpenbarelsen. Han døpte i den Herre Jesu Kristi Navn. De som allerede var døpt til syndenes forlatelse og ved neddykkelse, men ikke var døpt til Navnet, ble av Paulus døpt om igjen i Jesu Kristi Navn. (Apg 19,1-5)


  ER DU DØPT I JESU KRISTI NAVN ELLER I TRE TITLER? Er du en av dem «som mitt Navn er nevnt over, sier Herren» (Apg 15,17)


  Har du og din menighet fornektet Jesu Navn der det skulle nevnes? (Joh. Åp. 3,8)
  Blir du hatet og forfulgt for Jesu Navns skyld? (Joh 15,21)
  Jesus er ingen treenighet. Han er Gud.
  «Kristus – han som er Gud over alle ting.» (Rom 9,5)
  «- Jesus Kristus, denne er den sanne Gud og det evige liv» (Joh 5,20)


  DERSOM DU SOM LESER DENNE TRAKTATEN ER EN OPPRIKTIG SANNHETSSØKENDE SJEL, VIL DE NEVNTE SKRIFTSTEDENE FRA BIBELEN FÅ DEG TIL Å UNDERSØKE TINGENE NÆRMERE. UNDERSØK HVA ORDET SIER!
  NARDUS, er navnet på en del menigheter i vårt land som tror på budskapet om Jesu Kristi Navn og det fulle evangeliet. Vi vil gjerne dele dette med deg og ønsker der hjertelig velkommen til våre møter, eller til å ta personlig kontakt. I tillegg vil dette vil vi gjerne sende deg gratis boken: Herren er én, og hans navn er ett. Skriv til oss i dag.