logo

Skjønner du det du leser,

  • Erling sekk solJeg vil gjerne dele et ord innpå her. Jeg tenker ofte på at det er så godt, i den tiden vi lever i, å kunne sitte under en forkynnelse med åndsåpenbarelse, og etterpå kunne gå hjem og granske i skriften og finne at det forholder seg slik det blir sagt. Og vi kan regne oss blant dem som Peter på pinsedag sa dette om: "De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene" (Apg‬ ‭2,42). Ja, vi har vel alle hørt den om at: "det er jo flere måter å tolke bibelen på", og lignende. Sier de det for å slippe å ha noe med åndens åpenbarelse å gjøre kanskje? Man kan i hvert fall spørre. Men nå er det nå en gang sånn at bibelen ikke er gitt til egen tolkning. (1Pet 1,20-21).

    Det første Fillip spør hoffmannen om, er: "Skjønner du det du leser"? Jeg har tro for å ha en indre søken etter livet i Gud, og etter å lære sannheten å kjenne, uten å la seg kaste og drive om av ethvert lærdoms vær. Jesus sier at: "den som leter, han finner" (Matt 7,8). Forstanden må vi lete etter som etter sølv, og grave etter som etter skjulte skatter. Det står at: "da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud" (Ord ‭2,4-5). Ikke den kunnskapen som med urette blir kalt så, som Paulus advarer Timoteus mot, men den som fåes i Guds ord gjennom oppriktig søken etter å lære sannheten å kjenne.

    Og jeg er sikker på at Herren opplot hoffmannens øyne da Fillip forkynte evangeliet om Jesus for han, idet han gikk ut fra det skriftstedet fra Jesaja de hadde lest sammen (Apg 8,35). Jeg tenker på det som har med salvelse også å gjøre. La oss søke den ekte salvelsen, for det finnes også falsk salvelse i den tiden vi lever i. Bibelen sier bl.a. at Satans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere (2kor 11,15), slik at den falske salvelsen er så lik den ekte, at den virker omtrent identisk. Så, la oss søke den salvelsen som er av den hellige, han som sier: "Dere skal være hellige, for JEG er hellig" (3M 11,44). Han har skilt oss ut fra folkene, for at vi skal høre ham til. Vil vi ikke heller være blant dem det blir skrevet til at "dere har salvelse av Den Hellige og vet alt", og å ha Guds ord som et seiersvåpen, enn å være blant dem som tolker bibelen på en av de mange måter de mener den kan tolkes på? Det vil I hvert fall jeg! Amen!‬‬