logo

Møte med Jesus,

 • Marta-og-Maria-flickr"Men da de så Peters og Johannes' frimodighet, og skjønte at de var ulærde lekmenn, undret det seg. Og de kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus." (Apg 4,13)  Vi var på Vinstra på møtehelg her for noen helger siden, og Peder innledet i ett av møtene med blant annet dette verset. Han snakket om at andre kan merke det på vår innstilling, vår holdning, vårt humør, og på hvordan vi snakker når vi har vært sammen med Jesus. Og det er så sant. Det fikk meg til å tenke.    Et møte med Jesus kan gjøre stor forskjell i våre liv! Et møte med Jesus kan gjøre oss seende som Bartimeus, det kan gjøre oss gavmilde og rause som Sakkeus, det kan gjøre oss ydmyke og undrende som Nikodemus, han som kom til Jesus om natten. Det kan forandre hele vårt syn på Gud og endre vår livs kurs som med Paulus som møtte Jesus på Damaskusveien.  

  Han som spurte Jesus hvordan han kunne arve evig liv, og fikk til svar at han skulle selge alt han eide og gi det til de fattige, fikk se seg selv i et nytt lys. Mange går gjennom store deler av livet uten å kjenne seg selv på denne måten, men søker du samfunn med Jesus, så vil han åpne øynene for ditt eget jeg, og gi deg råd ved sitt øye for veien videre.  Et møte med Jesus kan også irritere andre, hvis den andre kun har øye for det praktiske, slik som med Marta som klaget da Maria satte seg ved Jesu føtter uten å hjelpe til. Vi kan alle bli for fokusert på det praktiske, eller på selve tjenesten i seg selv, at vi glemmer den gode del! Verdien av å tilbringe TID med Jesus. Marta var nok like glad i Jesus, men hun måtte også lære hva som er essensen i vår tro, nemlig samvær med Mesteren.   Jeg husker jeg spurte mamma en gang når jeg var i tenårene; hvorfor går vi på møter? Da svarte mamma at da gir vi av tiden vår til Jesus. Det syns jeg var fint å tenke på. Men Jesus vil ikke bare har tiden vår på møte, han vil også at vi skal tilbringe tid med Ham utenom møtene. Vi må ta oss tid til bønn, tid til å lese i Guds ord, tid til å være stille for han. Det var en som sa det på et møte en gang: " Du vil aldri få tid til søke Jesus, du må ta deg tid til det ". Det kan være vanskelig å ta seg tid til å være sammen med Jesus i vår travle hverdag, men det har stor verdi. "I stillhet og tillit skal deres styrke være" (Jes 30,15) står det.

  Tid med Jesus styrker vår tro, det gir oss frelsesglede, det gir oss frimodighet til å vitne. Har du satt av tid til Jesus i det siste?  Jeg merker at når jeg har vært sammen med Jesus, og blitt fornyet i min ånd, så gir det en helt ny giv når jeg deler Guds ord med barna, når jeg ber kveldsbønn med barna, når jeg forteller om Jesus eller synger om Jesus med barna. Jeg gleder meg over og ikke bare gi videre ORDENE fra Jesus, men dele litt av LIVET med Jesus. Vi kan gi så mange ord til barna fra bibelen, men hvis ikke livet i Jesus går hånd i hånd, vil ikke det være samme tyngde i det vi sier. Så ta tid sammen med Jesus, og det vil gi deg glede og inspirasjon og frimodighet når du lærer barna om Jesus.   På samme måte tar du deg tid til din ektefelle for å holde forholdet varmt. Et forhold er best hvis det jobbes med daglig. Slik lærer du best Jesus å kjenne også, slik lærer du mest om hans ufattelige kjærlighet, slik lærer du mest om hans vei og vilje ved å ta tid til Han. Jesus vil ikke svikte deg, eller skille seg fra deg, om du ikke er trofast. Jesus er trofast om vi er troløse. Men han vil at vi skal be, søke, takke og lære av han, slik at han kan forme og danne oss. Du vil oppleve at han får fram det beste i deg.

  Jeg har selv opplevd at når jeg har vært sammen med Jesus kan jeg klare å møte en krangel/diskusjon med mannen min, eller andre, med mildhet istedenfor sinne og selvforsvar. Det er godt når Herren får påvirke livene våre på en slik måte, kun ved å ha vært sammen med Ham. Hvis du har sittet med Jesus føtter blir det ikke like mye rom til frykt, til klage, til sinne, til selvopptatthet, til hykleri og til stolthet. Vi vet alle våre svake sider, men Jesus sier" Kom til meg alle dere som strever og har tungt og bære, og jeg vil gi dere hvile"(Matt 11,28)  Så ta tid til å være sammen med Jesus. Jeg finner ro alene i bilen, en gåtur i naturen, en tidlig morgen før de andre har våknet eller innelåst på badet. Hvordan kan du finne ro og stillhet til søke Jesus? Det er av aller største betydning. Tilbe han i ånd og sannhet, utøs ditt hjerte for han. Han er den som kan fylle all vår trang i herlighet! (Fil 4,19).  Avslutter med vers 4 på nr. 16 i seierstoner:  Lær meg, Gud, å stille bli i din allmaktsfavn! 

  Og Deg takk for all ting gi uti Jeus navn! 

  For du selv bereder meg, for Ditt paradis,

  visdomsfullt du leder meg til din egen, til Din egen pris!  Vennlig hilsen Christina