logo

husguder,

 • Marcus-Solheim2''Det huset som jeg vil bygge, skal være stort. For vår Gud er større enn alle guder!» (2. Krø.2,5)

  Dette er nok noe vi mange har tenkt tanken på, at for en stor Gud vi har og, at vi vil bygge noe stort for ham! Og det tenkte nok Salomo også at han ville, bygge et stort hus. Som han sier i verset fordi hans Gud var større enn alle andre guder. Men det som er fint med Salomo, er at han visste det at han ikke i seg selv hadde noe sjanse til å bygge noe for Herren. Hvis vi ser på det neste verset som kommer, så står det i vers 6:

  ''Men hvem makter vel å bygge et hus for ham? Himlene og himlenes himler rommer ham ikke. Hvem er da jeg, at jeg skulle bygge et hus for ham – nei, bare et sted hvor vi kan brenne røkelse for hans åsyn.''Han erkjenner det i den mest ydmyke stilling at han kan aldri bygge noe som kan romme Herren, fordi Herren er en for stor gud til at han skulle klare det. Han visste at det han skulle bygge, det var bare for å ære Gud, og et sted hvor de kunne komme og brenne røkelse for Guds åsyn.

  I kapittel 3 og vers 1 står det: ''Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem, på Moria-fjellet. Det var der Herren hadde åpenbart seg for hans far David, på det stedet David hadde gjort i stand, på jebusitten Ornans treskeplass'' I dette verset ser vi hvor Salomo velger å bygge sitt hus for Herren. Han bygger det på treskeplassen, den som David hadde betalt full pris for. Han ofret der til Herren, og Han tok bort den store pesten i Israel(1.Krø.21). Og det er et bilde på Golgata, han bygger sitt ærens hus for Herren på Golgata verket, på frelsesverket bygger han sitt ærens hus for Gud. Det er den eneste plassen man kan bygge noe hus for herren for da er det alt bygget på Jesus og ingenting av oss selv. Det er bygget med Jesus som hjørnesten og på ordets faste grunn!

  Vi mennesker har så lett for å tro at vi gjør noe, eller prøver å gjøre noe, men hvis vi bygger på golgataverket og har den ydmyke holdning som Salomo hadde, da vi kan si: ''Hvem er da jeg, at jeg skulle bygge et hus for ham''? Da tror jeg Gud virkelig kan bruke oss til å ære ham, når vi er 100% viss på at det ikke er noe i oss selv men av ham og i ham. Dette er en prosess gjennom hele livet, man bygger ikke et hus på en dag eller en uke. I kapittel 8 vers 1: ''Da nå de TJUE år var gått som Salomo hadde brukt for å bygge Herrens hus og sitt eget, … ‘'Det tok altså tjue år for Salomo å bygge dette huset, og for oss vil det ta vår levetid her på jord. For vi må bygge i det tempo Herren har for oss, den tiden hvor han former oss til det kar han vil vi skal være.

  I samme kapittel og i vers 16: ''Så var da hele Salomos verk utført, fra den dagen grunnvollen ble lagt til Herrens hus, til det var fullendt – Herrens hus stod ferdig.'' Herren vil fullføre sitt verk i deg og meg. Han begynner aldri på noe og lar det stå sånn halvferdig, men han fullfører det etter sin plan, ikke din og ikke min plan, men etter sin plan. Legg merke til at det står: Herrens hus stod ferdig, det stod ikke Salomos hus stod ferdig. La oss be til Gud om at det også må stå i våres liv at Herrens hus stod ferdig, det var fullendt.