logo

det står skrevet,

 • Det står skrevet!

  AvlangBibel"Men Jesus svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn" (Matt.4,4).

  Tre ganger kommer Satan til Jesus og frister (egentlig tester) Jesus. Jesus kunne ikke, slik noen trosretninger lærer, la seg friste. Jesus var 100% Gud, og intet i Gud kan la seg friste. Skriften sier: "Ingen som blir fristet, må si: det er Gud som frister meg! For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen"(Jak1,13). Det er ikke slik, som noen hevder, at Jesus måtte ta opp kampen hver dag, for og ikke komme i fristelse. Skriften sier videre: "For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham..." (Kol 1,19). Og: "For i ham bor hele guddommens fylde legemlig" (Kol 2,9). Gud med all sin fylde bodde i Kristus Jesus. Han som er Alfa og Omega, den evige alene Gud, den gamle og allmektige av dage, bodde i Jesus. Derfor var der heller ikke plass for noe, som kunne la seg friste. Rom 9,5. sier: "...og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet". Amen! Det er ingen ting som er over Gud, og som kan ta han, ei heller Satan. Men dette er den siste Adam, som beviser seg som Gud OVER alle ting. Dette står som en kontrast til den første Adam, som ikke klarte testen, men falt. Bibelen sier: "Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle..."(Rom 5,12). Og: "For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For dersom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus" (1.Kor 15,21-22). Han vek fra han en tid, ikke alltid. Men hver gang viste Jesus, hvem som var kongers konge og Herrers herre!

  Det som var Jesu våpen, var ORDET! Han brukte den sterkeste skytsen, for å avvæpne Satan. Det absolutt sterkeste våpenet du kan bruke, er: Det står skrevet! Religiøse mennesker tror, at ved å bruke tungetale og profetier, så vinner man. Blant karismatikere er trenden, visjoner og “meg har gud vist”. Og det “gud” har vist, finner du ikke igjen i Bibelen. Drømmer er veldig inn i dag, og ikke minst håndspåleggelse, slik at en faller i gulvet og vrir seg som en blekksprut i alle retninger. Jeg skal hilse deg, at intet av slike “våpen” frykter Satan. Han står og ler og tenker: “disse ting vipper ikke meg av pinnen!” Det eneste Satan frykter er ordet. Derfor har han også et klart mål, og det er å fjerne all ordets forkynnelse og innsikt i Guds ord. Det som sees igjen på møtene er sang, musikk, lovsang, og det å synge og tralle i tunger. De har ikke møter på Ordets grunn, men sang og underholdnings møter.

  Jesus hadde ingen, som kom med kunnskaps ord, visdoms tale. Ingen kvinner, som sang lovsang for å få “ånden” frem. Han brukte bare ordet. Det er nok. For å bruke ordet, behøver du ikke andre ting, enn å lese Guds ord og be om åpenbarelse. Du behøver ikke den flotteste bass-stemme, slik at du blir medlem av Elvis Presley gruppen, for å bruke ordet. Du behøver ikke at bli kastrert, slik at du blir opptatt i kastrat koret hos katolikkene, slik at du klarer de høye tonene, for å bruke ordet. Du behøver ikke at ha vært på noen bibelskole og tatt noen eksamen i lovsangs ledelse, for å kunne bruke ordet.

  Våpenet Jesus brukte, var 1300 år gammelt. Moses skrev ned dette ordet i 5.Mos 8,3. men ordet går ikke ut på dato. Like friskt og ferskt med kraft i åndsåpenbarelse, så avvæpnet det Satan. Kan Jesus bruke den gamle skriften, så kan du også gjøre det. Ikke kom med moderne visjoner og drømmer. Ikke kom med katekisme. Ikke siter kirkefedrene. Ta ikke Benny Hinn, Kenneth Hagin og Copeland, Todd Bentley, David Yongi Chu og andre på tungen. La deg ikke rive med av profetier fra Åge Ålekjær, Ulf Ekman, Jørn Strand og aller minst, Vision Norge. Lær deg Guds ord og du blir Guds venn og samtidig en irritasjon for Satan.

  Likesom Satan kom imot Jesus, så kommer han imot mennesker. Og når det stunder mot de siste tider, og de siste sandkornene er i ferd med å renne ned, før Jesus henter sitt folk hjem, så vil Satan på en aggressiv måte teste og friste mennesker. Hvilket våpen skal du møte ham med? Hvilket åndelig gods har du i ditt indre? Hvilke stener har du i vesken? Hvilke møter går du til og hvilken forkynnelse lytter du til? Hvilken lære er du under? Frist og testdagen kommer til å avsløre det. Enten kommer du til å stå som vinneren eller taperen. Jeg sier med all frimodighet, at pinsebevegelsen på Færøyene har for lengst tapt slaget. De tapte og mistet kraften, entusiasmen, gamle åndsfylte sangene, budskapet, lyset i endetiden. Dåpen gikk også tapt, da de tapte slaget om sammenblandingen av det karismatiske og økumeniske felleskapet.

  Kan du si, at jeg tilhører en DET STÅR SKREVET menighet? Det er bare den, som kommer til å vinne over satan. Kan du si, at din åpenbarelse, over hvem Jesus er, er grunnet på et DET STÅR SKREVET? Kan du si, at din dåp er tatt utfra et DET STÅR SKREVET. Kan du si, at de du har åndelig fellesskap sammen med, er med DET STÅR SKREVET mennesker? Om du ikke finner disse pilarene igjen i ditt gudsliv, så er du heller ikke en DET STÅR SKREVET mann og kone. Det er meget alvorlig! Mange er tilhørende et menighetsliv og trosliv, med et halvsitat av DET STÅR SKREVET. Men det er aldeles ikke nok. Du vinner ikke over Satan på den måten. Satan siterte også halvsannheter. Satan har 6000 års erfaring med å komme med forvrengninger av ordet, og mange ble et offer for det.

  Satan blir også i åpenbaringsboken mange steder kalt for “villederen”. Og det er bare de, som har mye DET STÅR SKREVET i sitt indre og som har sittet under en solid forkynnelse med DET STÅR SKREVET som basis for liv og lære, som ikke blir et offer i endetiden for all villfarelse.

  Hallur Sørensen