logo

David og Goliat,

 • David og Goliat

  DavidogGoliatDavids største seier var ikke seieren over Goliat, men over Saul... At han ikke ble smittet av Sauls ånd og at han ikke tok hevn over hans angrep og mordforsøk.

  Han sier til Saul, enda han visste at det var han som var Guds salvede konge: "Din tjener vil gå og stride mot denne filister" " Din tjener voktet småfeet for sin far, kom det da en løve eller en bjørn..." Midt i sin sterke salvelse og guddommelige utvelgelse beholdt han sitt tjenersinn. David hentet ikke sin styrke og rustning fra Saul, men fra bekken. Han gikk ikke mot Goliat før han hadde vært i bekken.

  Jeg har hentet stener fra bekken, kilden med 66 bøker og mer enn 31000 ord. Og i titusener av møter, samtaler, sjelesorg, konfliktløsning har jeg gjennom årene stått bøyd over bekken for å søke ut de stenene som innfor enhver fiende og vanskelighet kan gi full seier.

  David var profet og så Jesus på Golgata i Salme 22, han levde seg så inn i ham at han ble ett med ham på korset. "Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forlatt meg? .. Men jeg er en orm og ikke en mann, menneskers spott og folks forakt... Jeg er utøst som vann, og alle mine ben skiller seg at;.. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel."

  Profeten David så oppstandelsen i Salme 16: Det siterer Peter i apg 2.29-31: "Brødre! la meg få lov til å tale med frimodighet til dere om patriarken David, at han både døde og ble begravet, og hans grav er iblant oss den dag i dag; da han nå var en profet og visste at Gud med en ed hadde tilsvoret ham at av hans lends frukt ville han sette en på hans trone, så var det om Messias' oppstandelse han fremsynt talte det ord at han ikke blev forlatt i dødsriket, ei heller så hans kjød tilintetgjørelse.

  David så at Jesus var Jehova: Salme 110: "Herren sa til min herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! Ditt veldes kongestav skal Herren utstrekke fra Sion! hersk midt iblant dine fiender!" David så opprykkelsen: Salme 24: Løft, I porter, eders hoder, og løft eder, I evige dører, så herlighetens konge kan dra inn! Hvem er den herlighetens konge? Herren, sterk og veldig, Herren veldig i strid.

  Men jeg trenger ikke bare sten i hyrdetasken min, men som David må jeg ha en slynge og kraft og ferdighet og åndelige erfaringer fra løve- og bjørne-kamper. Og med årene har jeg fått oppøvd treffsikkerheten og sterkere åndelige muskler til å kaste ut bekkens stener med og blitt istandsatt til å møte større og sterkere fiender.. Ikke la Goliat være den første du kjemper med. David kom imot Goliat og kunne si, som Peter siden sa; "Sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har... Kastespyd, sverd og lanse har jeg ikke, men jeg har Navnet, Herren hærskarenes Guds navn... navnet over alle navn... også over Goliats fryktinngytende navn. Vi har himmelens nøkler og derfor kan helvetes porter ikke beseire oss. Kast ikke bort tiden med å diskutere rustning og våpen