logo
”Men nå, når dere kjenner Gud, ja, det som mer er: er kjent av Gud,…” Gal.4.9.

Hvilket privilegium det er å kjenne Gud. Ingen foreldre, ingen skole, ingen filosof eller teolog kan gi oss denne kunnskap. Den kan bare gis gjennom Åndens åpenbarelse. Jesus sier i Luk.10.21-22: ”Jeg priser deg, Fader, himmelen og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbart det for de umyndige; ja, Fader, fordi således skjedde det som var velbehagelig for deg. Alle ting er meg overgitt av min Fader, og ingen kjenner til hvem Sønnen er, uten Faderen, og hvem Faderen er, uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.”

Der er to ord i den greske grunntekst i det siterte ordet: Apokrupto =skjule, holde hemmelig, forsegle. Og ordet: Apokalupto = ta bort dekket, åpne, åpenbare.

Bare Gud kan ta bort dekket, bryte seglet og åpenbare hvem han er og salig er den han fra evighet har utvalgt til dette. ”Salig er den du utvelger og lar komme nær…” Salme 65.5. ”Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere” sier Jesus i Joh.15.16.

På samme måte som Abraham blant millioner ble utvalgt til å kjenne Herren gjennom Ordets åpenbarelse og Israel til å være hans eneste folk blant verdens folk og nasjoner har han utvalgt oss i Kristus fra evighet av. Israel var de eneste som fikk kjenne Gud gjennom hans pakt og i den gudstjeneste hvor han bodde midt iblant dem. Slik har han ved Ordets åpenbarelse betrodd oss den gudstjeneste hvor vi gjennom omvendelse og den nye fødsel av vann og Ånd får del i Guds Rike. Gjennom bibelsk dåp, åndsfylde, menighetsliv og de gudgitte tjenestene får vi et stadig voksende kjennskap til Gud. (2 Pet.9.18)

Om Israel sies det: ”Gud er kjent i Juda, hans navn er stort i Israel.” Salme 76.2. Jesus sammenligner samaritanene og jødene da han sier til kvinnen der ved Sykars brønn: ”Dere tilber det dere ikke kjenner, vi tilber det vi kjenner…” Joh.4.22.

Er du kjent av Gud?