logo

Vi arrangerer høststevne på Oggetun fra fredag 22. oktober til søndag 24. oktober.

Det blir en samling fredag kveld for de som er ankommet, deretter møte lørdag formiddag og kveld samt søndag formiddag.
Torkild Terkelsen og andre vitner deltar med forkynnelse og bibeltimer, møteplanen vil bli gjort kjent straks den er klar.
Lørdag blir det dugnadsarbeid for dem det passer for, det er nødvendig å utføre noe vedlikehold og klargjøre leirstedet før vinteren.  
Etter en lang periode med forholdsregler og rutiner for å unngå spredning av Covid-19 er det nå endelig mulig å samles som før.La oss alle benytte anledningen til å komme sammen og styrke hverandre i troen og glede oss over samfunnet med våre nådesøsken. Det er ekstra viktig etter den perioden vi har vært igjennom.

Påmelding til stevnet og bestilling av måltider og soverom i fellesanlegget gjøres til Gro Breivik, tlf. 992 69 024.

Vær velkommen i Jesu navn.