logo

Velkommen til Nardus sitt sommerstevne på Oggetun.
Årets sommerstevne starter med kveldsmøte lørdag 2. juli kl. 19 og avsluttes med formiddagsmøte lørdag 9. juli kl. 11.

I tillegg til evangeliske møter formiddag og kveld er det også satt av tid til felles utflukt og to grillkvelder.

Vi ser frem til salvet, bibelsk forkynnelse og til å være sammen med andre trossøsken både på møtene og utenom.

Dersom noen har spørsmål til innkvartering, servering el. kan dere kontakte Gro Breivik, tlf. 992 69 024.

Oggetun har adresse Vatnestrømveien 254 i Birkenes kommune.