logo

Vi arrangerer høststevne på Oggetun fra fredag 22. oktober til søndag 24. oktober.

Her er møteprogrammet:


Fredag kveld,kl 21: Marius taler - Jostein leder
Lørdag formiddag,kl 11: Geir Andrè taler - Benjamin leder
Lørdag kveld,Kl 19: Torkild taler - Gunnar leder
Søndag formiddag,kl 11: Hallur taler - Tore leder

Lørdag blir det dugnadsarbeid for dem det passer for, det er nødvendig å utføre noe vedlikehold og klargjøre leirstedet før vinteren.  

Etter en lang periode med forholdsregler og rutiner for å unngå spredning av Covid-19 er det nå endelig mulig å samles som før.La oss alle benytte anledningen til å komme sammen og styrke hverandre i troen og glede oss over samfunnet med våre nådesøsken. Det er ekstra viktig etter den perioden vi har vært igjennom.

Påmelding til stevnet og bestilling av måltider og soverom i fellesanlegget gjøres til Gro Breivik, tlf. 992 69 024.

Vær velkommen i Jesu navn.