logo
WA 147 Synsprve pÅrsaken til denne artikkelen og de tanker jeg tenkte å berøre, kom mens jeg satt på venterommet hos privatlegen. Jeg skulle fornye sertifikatet mitt og måtte derfor gå gjennom en helsetest.

Synstest: jo, jeg klarte den. Men så kommer spørsmålet: hadde jeg klart en åndelig synstest? Spør deg selv. Om nå legen Jesus bad deg sette deg i stolen og Han skulle sjekke øyne dine; ville du ha klart deg gjennom testen med et “ Du har sett rett;...”Jer.1.12. Eller hadde øyne dine avslørt din blindhet?

Mine fysiske øyne ser ikke optimalt. De små bokstaver er utydelige, og derfor går de små bokstavenes detaljer mange ganger i ett, så at “P” blir til et “F”, og “B” blir til et “R” og visa versa. Dersom dine åndelige øyne hadde klart å se de små detaljene i Bibelen, så hadde det forhindret at alt ble en lapskaus. Jesus møtte en blind mann i Betsaida. Jesus rørte først én gang ved øyne hans, og spurte han, om han så noe. Mannen svarte: “Jeg kan se mennesker; for jeg ser noe likesom trær gå omkring.” Da måtte Jesus røre ved ham én gang til, og vi leser: “... Da så mannen klart og var helbredet, han kunne se alt tydelig.” Mark.8.22-25. Om du ser uklart og det åndelige synet er svekket, så har du bruk for et åndelig besøk av Jesus og hans hender og spytt.

Om Jesus spurte deg: “ Hvem sier folk, at menneskesønnen er?” Og Han siden spurte deg: “ Men du, hvem sier du, at jeg er?” Matt.16.13-16. Hvilket svar ville du gitt? Ditt svar du kommer med, avslører hva du har sett! Skriften sier: “ Han er den sanne Gud og det evige liv.” Jesus Kristus. (1. Joh.5.20.)

Dåpen, som du er døpt med, avslører dine åndelige øyne. Ser du de viktige detaljene, ser du at dåpen skal utføres i Jesu Kristi navn? I Apg. 8.12. leser vi: «Men da de nå trodde Filip som forkynte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe, både menn og kvinner.» Jeg er så glad og takknemlig til Jesus, at jeg er døpt inn i det rike, hvor Jesus er konge og Gud. Ser du dette?

Så blev jeg sjekket for helsen. Om jeg hadde hatt noen epileptiske anfall, som kastet meg ned i bakken. At benene og balansen var intakte. Hjerte og åre sykdommer/forkalkninger. Om hjertet slår kraftig og stabilt eller om testen viste hjerteflimmer.

Dette er alvorlige spørsmål, som enhver burde stille seg selv innfor Gud. Hadde Jesus talt godt for din åndelige helse? Kunne du tenke deg, at Jesus satte sine ledninger og elektroder og blodtrykks apparat på deg? Noen ganske få i endetiden kan si til Jesus uten at blekne og være redde: «Prøv meg Herre! Mitt hjerte brenner for evangeliet! Ilden er stadig på alteret. Min ånd er frisk. Min ånd er stødig. Mine åndelige ben er sterke nok til å bære meg gjennom endetiden. Jeg kommer ikke til å falle på bakken og ligge som et skipsvrak. Jeg har åndelig muskulatur og styrke. Jeg er ikke angrepet av åndelig muskelsvinn. Min åndelige temperatur er stødig.»

Reaksjonstest: Det skulle jeg også sjekke. Hvor lang tid det gikk, før jeg gav feed-back. Men viktigere er: Åndelig feed-back.

Jeg har mange ganger opplevd på møter, at det synges, så bønn og innledning, noen vitnesbyrd, atter fellessang og så forkynnelse. Ved avslutning av møtet blir sagt: “ Etterpå er bevertning med kaffe o.l.” Da plutselig reagerer folk og munnen går som en hurtigskrivers griffel. Altså gikk det 2 timer med åndeligfødt musikk og sang, flotte vitnesbyrd som kom frem med mye søking til Gud og salvet åpenbarelses forkynnelse etterpå. Alt dette uten en åndelig feed-back fra forsamlingen. Ingen sa Amen! Pris skje Gud! Abba Fader! eller Halleluja! En eller annen åndelig blokade på reaksjonsevnen. En eller anden åndelig blodpropp som blokkerer. Burde man ikke undres?

Dagen kommer, da «Herren selv skal komme med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå; deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren,(...)»1. Tess.4.16.

Disse døde, som det tales om, døde i Kristus, som betyr “Salvelse”. De døde i salvelsen. Og den salvelsen er ikke borte, men kommer igjen til syne en dag, da Jesus skal kalle de utfra graven og jordens dyp. De kommer til at høre dette bydende rop og de kommer øyeblikkelig at svare på kallet. De kommer å reagere i samme stund – fordi slik levde de. De brukte ikke lang tid på å reagere med en åndelig feed-back, men da de kjente kraften og salvelsen, så antente de straks.

Så er det vi, som skal leve, da Jesus kommer. Kommer du til å reagere, når ropet lyder? Det tror jeg, for slik kommer det frem i skriften. Men tren deg i åndens liv og vis at du er frisk. Ropet fra Jesus er nærmere end du tror.

Jeg ønsker at være som de første kristne i Korint, som elsket Jesus og de sa: “ Maran ata’ Vår Herre kom!

Hallur Sørensen