logo

evig-kretslp

(På mobil - les med mobilen horisontalt)

Jeg legger nå meg til ro... i Hans dype hånd. Helt forsvinner jeg i dybder av fred.
Herren er min fred.
Jeg våkner stille i Hans ro. Ikke en lyd. Bare ett ord.
Herren er min fred.

Jeg går sagte på veien... ikke løper jeg, det er Ikke noe hast. Jeg tar det med ro.
Herren er min fred.
Veien former ett ord. Trærne visker det til min sjel. Blomstene dufter kun av det.
Bærene smaker òg av det. Hele skogen vitner om det.
Herren er min fred.

Det går oppover. Ikke et sukk. Bare ett ord.
Hans fred har Han gitt, ikke den av verden.
Det går nedover. Ikke en trang. Bare ett ord.
Hans fred ble vi kalt til, Den skal råde i hjertene.

Jeg går rolig gjennom dagen. Ikke har jeg dårlig tid. Er glad for den jeg har fått.
Herren er min fred.
Nattehimmelen tegner det med stjerner. Mørket gjemmer det. Med milde strøk
minner vinden meg om det jeg ikke kan se. Jeg er rolig overbevist.
Herren er min fred.

Jeg venter i stillhet på å ta kvelden. Ikke har jeg travelt, har bare ett ord.
Herren er min fred.
Jeg går til ro på Hans gode ord. Helt mister jeg meg selv i dem, så at Han kan bo ved
troen i mitt hjerte.
Herren er min fred.

Det lar seg ikke forfatte av noen andre enn Ham
Herren er min fred.