logo
OveJanLudvigsen2Oppbyggelse er en utrolig viktig funksjon, og side, som vi virkelig er i behov av i denne tiden. Verden står på hode i problemer og elendighet, på grunn av et liv uten Herren Jesus.

Men vi som er frelst, vi er privilegert som er under forsoningsblodets, bevarende og rensende kraft, og med frimodighet stevner vi frem mot målet, og snart er dagen her, når vi skal møte Jesus på skyen, for alltid å være med Ham, forvandlet til det uforgjengelige!

Bibelen sier: 1 Kor 16,13–14: "Våk! Stå faste i troen! Vær mandige! Vær sterke! 14). La alt hos dere skje i kjærlighet!"

Våk! Er et aktuelt ord, ja der ligger faktisk et åndelig saftig budskap i dette ene ordet. Å våke, det er ensbetydende med at vi er åndelig oppdaterte på det som skjer rundt oss, men mest på det aller, aller, viktigste, nemlig at ilden og livet i Kristus, alltid holdes ved like. Ilden, den må brenne like herlig nå som før, uansett tidens endringer.

Stå faste i troen! Et sterkt budskap, det er resultatet. Av det første, Våk, dersom vi ikke er våken, ikke våker, får vi ikke tak i det Herren har for oss. Det er våkenheten som gjør oss mottakelige for det Herren har å gi, videre gjør det oss faste i troen, og vandringen blir stødig uten bekymring, for å bli dømt i en åndelig promille-kontroll!

Vær mandige! Dersom vi overser våkenheten og det å stå fast i den tro, som engang ble overgitt til de hellige, da har vi lite og ingenting igjen, nei faktisk ingenting igjen. Den mandige statusen vår faller ut, altså er det svært grunnleggende, for vår mandige status i Herren, å våke og å stå faste i troen, det er det som gjør oss mandige, og åndelig erfarne i Kristus!

Vær sterke! Broder Paulus, tar sannelig godt i! Vær sterke, sier han, må da være måte på? Den styrken som Paulus, refererer til her, er ikke den styrken vi ikler oss etter kjødet, men den styrken, som vi har, og som Herren stadig holder ved like i vårt indre. Men der er en betingelse, for at vi kan være sterke, vi må være åpne for Herrens kraftige virksomme, fornyelses kraft, hver eneste dag. Det er det som gjør oss sterke, og vi kan si med Paulus: Vær sterke!

La alt hos dere skje i kjærlighet! I den åndelige oppbyggelsen kan ingenting utrettes, dersom vi ikke har den rette, broder og søster kjærligheten til hverandre. Det er den som er den avgjørende faktor, i hele vårt kristne liv, og tjeneste for Herren. Uten denne kjærligheten vil ikke: «Våk, Står faste i troen, Være mandige, Være sterke!» Fungere i det hele tatt, alt står eller faller med den Kristi kjærlighet som er i oss, og som er drivkraften i vårt åndelige livsløp, hjem til himmelen!

«La alt hos dere (hos oss alle) skje i kjærlighet!»

Gud velsigne dere alle – Broderhilsen i Kristus: Ove Jan Ludvigsen.