logo
Kontaktpersoner:

Jostein Solheim, Askeladdveien 8c, Kristiansand, Tlf. Mobil: 906 09 154
Svein Granås, Graslijordet 12, Vennesla, Tlf. 38 15 81 84, Mobil: 952 20 598
Vidar Fevik, Bjørklivn. 23, Vennesla, Tlf. 38 15 76 06, Mobil: 959 82 439
Kikki Fevik, Bjørklivn. 23, Vennesla, Tlf. 38 15 76 06, Mobil: 404 11 081

Vennligst kontakt de ovenstående kontaktpersoner, hvis du lurer på noe!  

Planlagte møte Desember:

Torsdag 13. Desember: Husmøte kl. 19.00 hos Hanne og Tor Steffen, Vennesla'

Søndag 16. Desember: Møte kl. 11.00, Landvik Bygdehus, Grimstad, Benjamin Solheim taler

Torsdag 20. Desember: Husmøte kl. 19.00 hos Trine og Yngve, Vennesla

 Velkommen i Jesu navn!

 

Velkommen i Jesu navn!  

 

Velkommen i Jesu na1