logo
Kontaktpersoner:

Jostein Solheim, Askeladdveien 8c, Kristiansand, Tlf. Mobil: 906 09 154
Svein Granås, Graslijordet 12, Vennesla, Tlf. 38 15 81 84, Mobil: 952 20 598
Vidar Fevik, Bjørklivn. 23, Vennesla, Tlf. 38 15 76 06, Mobil: 959 82 439
Kikki Fevik, Bjørklivn. 23, Vennesla, Tlf. 38 15 76 06, Mobil: 404 11 081

Vennligst kontakt de ovenstående kontaktpersoner, hvis du lurer på noe!  

Planlagte møte i September:

Torsdag 20. September: Husmøte kl. 19.00 hos Eva-Britt og Jostein, Kristiansand

Søndag 23. September. Møte kl. 11.00 i Venneslastua, Vennesla, Benjamin Solheim taler

Torsdag 28. September: Husmøte kl. 19.00 hos Gunn og Svein, Vennesla

Søndag 30. September: Møte kl. 19.00 i Landvik Bygdehus, Grimstad

 

Velkommen i Jesu navn!

 

Velkommen i Jesu navn!  

 

Velkommen i Jesu na1