logo
Kontaktpersoner:

Jostein Solheim, Askeladdveien 8c, Kristiansand, Tlf. Mobil: 906 09 154
Svein Granås, Graslijordet 12, Vennesla, Tlf. 38 15 81 84, Mobil: 952 20 598
Vidar Fevik, Bjørklivn. 23, Vennesla, Tlf. 38 15 76 06, Mobil: 959 82 439
Kikki Fevik, Bjørklivn. 23, Vennesla, Tlf. 38 15 76 06, Mobil: 404 11 081

Vennligst kontakt de ovenstående kontaktpersoner, hvis du lurer på noe!  

Planlagte møte i Mars 2018:

Torsdag 15. Mars: Husmøte kl. 19.00 hos Miriam og Terje, Vennesla

Søndag 18. Mars: Møte kl. 19.00 på Landvik Bygdehus, Grimstad, 

Torsdag 22. Mars: Husmøte kl. 19.00 hos Kikki og Vidar, Vennesla

Søndag 26. Mars: Møte kl. 11.00 i Venneslastua, Vennesla, Torkild Terkelsen taler

Torsdag kveld 29. Mars - Søndag formiddag 1. April - Påskestevne på Oggetun

 

Velkommen i Jesu navn!  

 

Velkommen i Jesu na1