logo
Kontaktpersoner:

Jostein Solheim, Askeladdveien 8c, Kristiansand, Tlf. Mobil: 906 09 154
Svein Granås, Graslijordet 12, Vennesla, Tlf. 38 15 81 84, Mobil: 952 20 598
Vidar Fevik, Bjørklivn. 23, Vennesla, Tlf. 38 15 76 06, Mobil: 959 82 439
Kikki Fevik, Bjørklivn. 23, Vennesla, Tlf. 38 15 76 06, Mobil: 404 11 081

Vennligst kontakt de ovenstående kontaktpersoner, hvis du lurer på noe!  

Planlagte møter i  Januar:

 Torsdag 23. Januar: Husmøte kl.19.00 hos Hanne og Tor Steffen, Vennesla

 

Søndag 26. Januar: Møte kl. 11.00 på Venneslastua, Vennesla, Torkild Terkelsen taler

 

  Velkommen i Jesu navn!