logo
Kontaktpersoner:

Jostein Solheim, Askeladdveien 8c, Kristiansand, Tlf. Mobil: 906 09 154
Svein Granås, Graslijordet 12, Vennesla, Tlf. 38 15 81 84, Mobil: 952 20 598
Vidar Fevik, Bjørklivn. 23, Vennesla, Tlf. 38 15 76 06, Mobil: 959 82 439
Kikki Fevik, Bjørklivn. 23, Vennesla, Tlf. 38 15 76 06, Mobil: 404 11 081

Vennligst kontakt de ovenstående kontaktpersoner, hvis du lurer på noe!  

Planlagte møter i  November:

 

 

Søndag 17. November: Møte kl. 11.00 på Venneslastua, Vennesla, Torkild Terkelsen taler

Torsdag 21. November: Husmøte kl. 19.00 hos Hilde, Vennesla

Søndag 24. November: Møte kl. 19.00 på Landvik Bygdehus, Grimstad

Torsdag 28. November: Husmøte kl. 19.00 hos Trine og Yngve, Vennesla

 

  Velkommen i Jesu navn!