logo
Kontaktpersoner:

Jostein Solheim, Askeladdveien 8c, Kristiansand, Tlf. Mobil: 906 09 154
Svein Granås, Graslijordet 12, Vennesla, Tlf. 38 15 81 84, Mobil: 952 20 598
Vidar Fevik, Bjørklivn. 23, Vennesla, Tlf. 38 15 76 06, Mobil: 959 82 439
Kikki Fevik, Bjørklivn. 23, Vennesla, Tlf. 38 15 76 06, Mobil: 404 11 081

Vennligst kontakt de ovenstående kontaktpersoner, hvis du lurer på noe!  

Planlagte møte i Juni 2018:

Torsdag 21. Juni: Husmøte kl. 19.00 hos Gunn og Svein, Vennesla

Søndag 24. Juni: Møte kl. 19.00 i Landvik Bygdehus, Grimstad, Torkild Terkelsen taler

Torsdag 28. Juni. Husmøte kl. 19.00 hos Miriam og Terje, Vennesla

Søndag 1. Juli: Møte kl. 11.00 på Oggetun leirsted. Alvin Joensen taler

 

Velkommen i Jesu navn!  

 

Velkommen i Jesu na1