logo

syndeskyld,

 • 10514218 1069755573038712 2511938907617819894 o copyHei Kjære venn!

  Velkommen inn på denne nettsiden! Mitt navn er Steffen A. Fevik og jeg holder til i Ørsta i Møre og Romsdal. Jeg er webmaster for www.nardus-menighetene.no. Jeg har ansvaret for at sidene til en hver tid er oppdatert med den nyeste informasjonen, og da fortrinnsvis stevner og arrangementer på tvers av de lokale menighetene. Min «overordnede» i denne saken er: eldstebror og evangelist; Torkild Terkelsen. Ved siden av Torkild, har jeg Geir André Kvarud, som bidrar med teknisk og åndelig støtte. Teknisk assistanse får jeg ved å ringe til min meget dyktige venn og bror; Torstein Haga. På siden finner du også tidspunkter for når det er møte i de lokale menighetene. Her er det hver enkelt menighet som står for oppdateringer av møteoversikter.

  Høsten 2014 sa jeg, ja, til å ha hovedansvaret for denne siden. Før den tid, har siden ligget delvis nede, grunnet et hacker angrep, som ødela mye av innholdet. Sidene blir bedre og bedre for hver dag som går, men en del arbeid gjenstår fremdeles. Jeg har ingen profesjonell kompetanse på området, men lærer etter hvert. Mitt mål er ikke å skape «den beste siden», men at budskapetsom vi har, kommer tydelig fram. Ofte så henger disse to sammen.

  Visjonen med hjemmesiden

  En nettside i dag, har nesten ingen begrensninger. Dette gir den et fortrinn som redskap til å dele budskapet om Golgata. Hva er så visjonen med siden? Vel, den kommer i flere trinn. Først og fremst så skal siden ha en nyhetsblogg på framsiden, hvor det alltid skal ligge ferske artikler fra forkynnere, bibellærere og vitnesbyrd fra søstre og brødre i menigheten. For det andre så skal viktig informasjon vedrørende kommende stevner/arrangementer, være lett tilgjengelig. For det tredje så ønsker jeg at denne siden blir hovedinformasjonskilde for vår menighet. Vi har et altfor viktig budskap til at dette ikke skal ligge tilgjengelig på Internett. Mange mennesker søker på nettet etter forskjellige ting. Kanskje har de hørt om Nardus, og lurer på hva dette er. Mitt ønske er at de skal finne god og riktig informasjon her inne på sidene. For, det finnes mennesker, blant annet her på Internett, som ønsker å ramme oss, som menighet. De skriver forskjellige ting i blogger og forumer, med det formålet og sverte menigheten. Vær klar over dette: Mange folk advarer mot oss. De kaller oss vranglærere. Faktisk så har vi flere i menigheten som før, de kom til menigheten, ble nettopp det, advart. Sier jeg så at alt som står om oss på Internett er feil? Nei, det gjør jeg ikke. Av det lille jeg har lest, så kan jeg si at det er en salig blanding av løgn og halvsannheter, noe som fører til at konklusjonen folk drar, blir på feil grunnlag.

  Er du en slik, som lurer på hva Nardus er for noe? Da har jeg bare en ting å si: Kom og «smak og se at Herren er god!(sal 34,9). Jeg skal ikke prøve å overbevise deg om at Nardus er det ene eller det andre, jeg vet bare hva menigheten betyr for meg, og for mange som har kommet til oss. Vi ønsker å være et tilfluktsted, som de som kommer ut av Babylon, kan løpe til. Både de som kommer ut av denne verdens Babylon, og de som kommer ut av det Babylon som beskrives i åpenbaringen kapittel 18. Babylon den store skjøge(hore), hevder vi, med Torkild Terkelsen i spissen, er den katolske kirke. Og døtrene er alle menighetene som har forbindelser til henne. Torkild har advart mot den katolske kirke, lenge før han startet opp Nardus. Dette gjorde han mens han ennå var i pinsemenigheten. Det er ikke alle som ser dette. Ikke døm oss fordi vi advarer mot frafallet. Hva var det Jesus svarte da disiplene spurte ham hva tegnet på hans komme skulle være? Mark 13,5-6: «… Vokt dere, så ingen får forføre dere. For mange skal komme i Mitt navn og si: Jeg er Han, og de skal forføre mange»

  Les, og undersøk, om det forholder seg slik som du får fortalt! Vær ærlig med deg selv! Ikke bygg din tro på noe som mennesker har skrevet ned! Treenigheten er en lære som ble født blant annet på kirkemøtet i Nikea 325 e. Kristus. Det betyr IKKE at den er bibelsk av den grunn. Jeg er oppvokst i menigheten, og så lenge jeg kan huske, så har jeg vært i menigheten. Jeg kjenner en nød for deg som har kommet inn her. Ta kontakt! Er du en av de som fordømmer deg selv? Og er du i tillegg kristen? Vet du ikke at Jesu har tatt din syndeskyld bort? Frelsen hører Herren til! Det er ingen gjerninger du kan gjøre for å bli frels! Det er heller ingenting du kan gjøre for å forbli i Frelsen. Det er kun Han som kan frelse og bevare deg! Jesus vil at du skal hvile i frelsen. Det kan du aldri gjøre dersom du tror at du har fortjent å bli frelst. Husk dette: Det er forskjell på stilling og tilstand. Vår stilling er alltid fast, ved at han har skrevet ned våres navn i Livets bok hos Lammet, og det er ingen som kan gjøre noe med det. Les disse versene: rom 8,35-39. Tilstanden, er, hvordan vi har det, hvordan vi føler oss, og hvor «kristne», vi føler oss. Stilling og tilstand er helt uavhengig av hverandre. Du er frelst av nåde, det er din stilling, men lønnen som du skal få, når du kommer til Himmelen, gis etter hvordan du har levd ditt liv. Hvor mye av din tid du har brukt på Jesus. Kan man komme til Himmelen etter å ha levd hele livet i synden? Ja, man kan det, så fremt man tar imot Jesus! Les disse versene: 1. kor 3,11-15. «Grunnvollen» i disse versene, er et bilde på frelsen. Det du gjør etter at du ble frelst handler om lønnen. Ikke bland disse to!

  Dersom du finner feil på siden, så blir jeg glad for din tilbakemelding. Ønsker du å bli frelst, så kan vi være med å veilede deg til Jesus. Ønsker du kontakt med de lokale menighetene, så finner du informasjon her. Du kan også kontakte Torkild Terkelsen direkte her.

   
  Gud Velsigne deg!

  Sist oppdatert 31.05.2015