logo

Kenya,

 • Rapport fra Kenya

  kenyaRapport fra

  Kenya

  Det åndelige fellesskapet med våre brødre og søstre i Vest-Kenya, bygger på et arbeid fra 1970-tallet. De siste årene har vi alle hatt gleden av å delta i dette viktige arbeidet gjennom vår bror Daniel Odhiambo, som er vår kontaktperson i Kenya. 

  Daniel Odhiambo er en ung mann med åndelig autoritet, som vi har stor tillit til. Han har i flere år deltatt på våre sommerstevner til stor velsignelse og inspirasjon.

  Det er en sann glede å se at mange kvinner og menn har fått øynene opp for de viktige bibelske sannhetene om én Gud og dåpen i Jesu navn.

  Disse våre kjære brødre og søstre lever i ytterste fattigdom. Kenya er stadig rammet av ekstrem tørke, og mulighetene for å dyrke jorden blir derfor dårlige. Vest-Kenya er også det området som er mest utsatt for malaria, som krever  tusenvis av liv hvert år.
   

  En naturlig konsekvens av vårt åndelige fellesskap, er at vi i vår privilegerte del av verden, er med å dele av våre goder. Det positive er at vårt lille bidrag, kan gjøre en stor forskjell. Det er hovedsakelig 3 områder vi støtter:
   
   
   


  SKOLE I GIRIBE
   
  Det har ved hjelp av våre midler blitt grunnlagt en skole i landsbyen Giribe, som per i dag har nesten 130 elever. Dette har blitt en svært velrenommert skole i området, og den vokser stadig. Vi lønner i alt 5 lærere og 1 rektor – i tillegg til en vaktmester og kokk.

  I Kenya er det ikke gratis å gå på skole, og mange av elevene har foreldre som kan betale for seg. De som derimot ikke har midler, blir støttet gjennom våre bidrag.
   

  Det var en stund planer om å bygge et internat i tilknytning til skolen, med tanke på de foreldreløse barna. Dette krever stor kapasitet, og er kanskje heller ikke den beste løsningen. I dag gir vi heller et lite bidrag til familier som kan ta seg av foreldreløse barn.
   


  solveigs_skole
  ”SOLVEIGS SKOLE”
   
  ”Solveigs skole” ligger i Migori og har i dag 315 elever. Her underholder vi de aller fattigste elevene med uniform, klær og sko, samt skolemateriell.

  Gjennom denne hjelpen kan disse barna føle seg som verdige mennesker. Skolen høster stor anerkjennelse av myndighetene, og har vist svært gode resultater på nasjonale prøver.
     I tillegg til disse 3 områdene, må det også nevnes at det er blitt bygget ”enkehus” som huser opp til 4 enker, og to nye slike hus er påbegynt. Blir man enke i Kenya, havner man i en svært vanskelig situasjon, da man ikke lenger har noen til å forsørge seg. Når det nå er bygget hus til flere av enkene, vil de også ha mulighet til å kunne ta seg av noen av de mange foreldreløse barna.
   

  Ønsker du åvære med å støtte arbeidet i Kenya,  kan du sende dine gaver til vår konto i Sparebanken Sør, Grimstad: 2801 17 62362
   

  -De gaver som sendes inn går uavkortet ut, intet blir brukt til administrasjon eller andre ting.