logo

Frelse,

 • 297872 219108764807750 6525316 nJeg satt en kveld å tenkte på det livet som jeg har fått og den troen jeg har, den kan ikke forklares på noe som helst menneskelig måte slik at den som ikke er frelst eller fått del i den samme ånd skulle forstå det. Og det bragte meg tilbake til å tenke på hvordan min egen frelse var.

  Jeg husker da først jeg kunne merket at det ble en forvandling i mitt liv, jeg hadde sluttet å gå på barnemøter og satt på et formiddagsmøte. Jeg hadde ikke pleid å følge så veldig med i møtene.

  Men så tok jeg fram bibelen og begynte å slå opp der det ble forkynt i fra og prøvde å få noe ut av det. Jeg fikk ikke noe veldig ut av møtene, men jeg fortsatte og jeg kjente at det gav meg noe. Det var godt uansett, for det var Guds ord.

  Jeg hadde det ikke noe særlig greit når jeg gikk på barneskolen. Jeg gikk til samtaler med forskjellige voksne og skulket ofte skolen. Livet var rett og slett ikke noe greit og jeg så ikke mye lyst på livet.

  Men etter hvert som tiden gikk så kunne jeg kjenne at jeg ble mer lettere til sinns. Mens jeg gikk tur med hunden kunne jeg se hvordan folk smilte til meg og jeg skjønte at det var fordi jeg smilte til dem.  Herren hadde fylt meg med en glede og gitt meg noe som ingen andre kunne gi. Det hadde skjedd en forvandling som jeg ikke helt kunne forklare, men etter hvert så ble dette mer og mer mitt liv. Det skjedde i 7 klasse og herren hadde gitt meg en livsgnist. Han hadde gitt meg noe som jeg aldri kunne kaste fra meg. Nei, jeg var blitt hans.

  Og hvordan skal jeg kunne forklare dette eller legge dette frem uten å vise til at «For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.»
  Hebreerne 4:12


  Ja guds ord var sannelig virksomt og det ga meg liv og det skapte sannelig hva det nevner.

  Og til slutt vil jeg bare dele dette:

  «Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven, og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft.»
  1 Korinter 2:1-5


  Akkurat som Paulus sier så var ikke troen min bygget på noe menneskelig visdom, nei den var bygget på den kraften som lå nedfelt i ordet, amen!

  Broder hilsen Jon- Eivind Solheim

   

 • 11822594 10204409006250904 6026334433200498230 nEr du en kristen?

   

  Ola H og Olav T. Mente at det de sloss for
  var Kongemakt og at lite betød vel for dem
  Den nye pakt. Olav (den Hellige?) Hvem
  var denne mann, kristna han Norge med sverd i hand?
  Et er sikkert og et jeg vet, på den vei
  Går der ingen profet. (Ingen kan kristne på den måten).

   

  Peter han grep til sverdet og slo,
  men det skal du vite for sikkert og visst,
  refsa han ble av den Herre Krist.
  Den som griper til sverd
  skal falle for det,
  skulle ikke være tvil om det,

   

  Olav han falt på Stiklestad,
  Dette sier de som historien sa.
  Hvor hellig han var kan en lure på,
  Helligheten måles ikke etter skjegg eller hår.
  ( hørte i grunnskolen at han ble
  grava opp igjen og at skjegg
  og hår hadde vokst,
  Vet ikke om de hadde målt før begravelsen?)

   

  Hva Pinsevenner lærer og andre likeså,
  Det kan nok for de mange være vanskelig å forstå.
  Problemet er som oftest du er ei født på ny,
  men gjør som mange andre rundt om i bygd og by,
  du følger former, skikker og ritualer med
  Og tenker ikke ofte at det likevel kan bære galt av sted.

   

  Den som er født av Ånden og Ordet likeså,
  Vil etter hvert få lære og skjønne og forstå.
  Omvendelsens budskap må igjen lyde klart,
  slik Peter det forkynte på Pinsefestens dag.
   Først kommer omvendelse, så kommer dåp,
  og den Hellige Ånds gave følger derpå.

   

  Født av Ånden):Født av Gud.
  Den som søker Gud må tro han er til
  Og at han lønner den som søker han.
   Troen kommer av forkynnelsen av ordet,
  Guds Ord). Den Hellige Ånd=Gud selv.
  Peter henviste til Profeten Joel,
  Og de som er av et edlere sinn blar opp og ser etter.

   

  Et navn er gitt til Frelse, Jesus Kristus.
  Betyr( Frelser og Klippe).
  Gud sier at foruten Han finnes ingen Frelser eller Klippe.
  Gud kan ikke lyve. Vi skal vokse i nåde og kjennskap.
  (kunnskap) Hvem var det som kom? 1. Joh.br. 5,20. Hvem kom?
  Jødene kjente han ikke. Joh. 17. kjenner vi han?