logo

Babylon den store skjøge,

 • 21641384 1804357116245217 850166178 nDe fleste kristne tenker nok på reformasjonstiden som et lyst kapittel i kirkehistorien. Da blant annet Martin Luther brøt med den katolske kirke, og bragte sannheten om rettferdiggjørelse ved tro fram i lyset. Dette er i og for seg sant, men de fleste er kanskje uvitende om at samtidig med Luther levde sanne, gudfryktige kristne som ikke bare hadde grepet denne sannheten, men som også hadde fått åpenbart mange andre bibelske sannheter, som Luther og andre ikke ville anerkjenne.

  Artikkelen er sakset fra Nardus-bladet NR.1 - 1991 - 8.ÅRGANG


  Disse troeshelter og martyrer, døde for sin tro på det fulle evangeliet! Deres liv og vitnesbyrd, taler til oss ennå i dag. Det er blitt sagt at historien alltid gjentar seg uten at mennesket tar lærdom av det. Dette er sant, og kan også sies i kirkehistorisk og åndelig sammenheng. Like lite som verken Gud eller Satan har forandret seg opp gjennom tidene, like lite har de åndelige prinsipper og problemstillinger forandret seg.

  21875690 1804350342912561 169020603 oM.a.o. det som Jesus og apostlene opplevde, er like aktuelt i dag! Ble de forfulgt, vil deres etterfølgere også bli det. (se Joh. 15,20-21 og Tim 3,12) En annen side av samme sak er at de krefter som arrangerte forfølgelsen på Jesu tid, nemlig de religiøse, også var ansvarlige for de blodige og grusomme handlinger som gjendøperne ble utsatt for på reformasjonstiden. Selv om den verdslige statsmakt ofte tok del i dette, var dette kun på oppfordring av tidens religiøse! Staten ble altså benyttet som bøddel, mens de religiøse var selve drivkraften. Slik var det også på Jesu tid; de skriftlærde og fariseerne benyttet romerne som Jesu bøddel. Dette fremstilles billedlig i Johannes åpenbaring kapittel 17, der den store skjøge (den katolske kirke) rir på dyret (statsmakten), og er drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod, v.6.


  Når utregninger tyder på at den katolske mordermaskin har ca. 70 millioner martyrer på samvittigheten, trer sannheten i joh.åp.18,24, klart fram.

  Hvorfor ble det forfølgelse? Bibelen har svar på også dette: Joh.8,37-44 avslører mye av forfølgelsens ånd. Jesu sier her at jødene vil drepe ham fordi hans ord, sannheten, ikke finner rom i dem. Dette opplevde også gjendøperne: Joh.16,2-3 ble i sannhet oppfylt av mennesker som ikke kjente verken Faderen eller Sønnen.

  Hvilken rolle spiller så Luther i denne sammenhengen? For å kunne besvare dette spørsmålet, er det nødvendig å ha klart for seg et meget beklagelig særtrekk hos Luther, nemlig hans evne til først å erkjenne en sannhet, for siden å forandre mening totalt. En av hovedgrunnene til dette var muligens hans allianser med flere av Tysklands fyrster og ledende menn, skulle han forbli under deres beskyttelse var det ikke likegyldig hva han uttalte.

  Dessverre skifter Luther mening i forbindelse med flere åndelige spørsmål, blant annet når det gjelder dåpen. I begynnelsen av sitt virke uttaler han: «Kan vi ikke bevise at de små barna har sin egen tro, og tror selv, så er det min mening og mitt bestemte råd, at man før jo heller lar være å døpe små barn, siden vi ikke bør håne og vanære Gud ved slikt aperi og gjøglerspill!» Senere sier han at barna bør døpes selv om det ikke kan bevises at disse har en personlig tro!

   

  21769506 1804353896245539 1304271349 nOgså når det gjaldt trosfriheten slo Luther kontra, idet han i 1520 utga et skriv hvor han blant annet hevder at kjettere (vanlig betegnelse på gjendøpere) ikke burde overbevises med sverd, men ved bruk av åndelige våpen. Tidlig på 1530-tallet uttaler både Luther og hans nære medarbeider, Melanchton, at kjettere bør henrettes av øvrigheten! Konsekvensene ble mildt sagt alvorlige: Tusener av kristne ble, på de grusomste måter, torturert og henrettet for sin tro på det fulle evangeliet. Dette skjedde parallelt i Tyskland, Sveits, Østerrike og Nederland. De respektive lands reformatorer deltok aktivt i forfølgelsen av gjendøperne. Mange konkrete eksempler kunne her nevnes, men jeg skal begrense meg til å nevne Michael Sattler, som ble myrdet 21. mai 1527. Han fikk først tungen skåret av, deretter ble syv rødglødende jern kjørt inn i hans underliv og til sist ble han brent levende på et bål. Ellers ble det benyttet pisking, strekkbenk, brudd av albuer og skulderblad, knusing av fingre, vannkur (d.v.s. offeret ble pumpet full av vann så magen brast og øynene truet med å komme ut) det ble skåret store sår i ryggen som ble fylt med sprit og antent. Foruten bål, ble også halshugging og drukning også benyttet som henrettelsesmetode.

  Det er interessant å sammenligne Paulus og Luther: Paulus begynte som en forfølger av Guds menighet og avsluttet som martyr og apostel. Luther derimot, begynte som en Herrens budbærer og endte som en forfølger. Apg. 8,1 forteller at Paulus samtykte i mordet på Stefanus, likeledes samtykte Luther i massemord på gjendøpere. M.a.o. bekjempet han de som forkynte noe hans selv erkjente tidligere i livet, bl.a. dåpen. Melanchton uttalte da han en gang førte noen gjendøpere til henrettelsen, at disse var djevelsk forherdet, likesom fariseerne kalt Jesus for djevelbesatt. Hvordan kan dagens pinsevenner, som i Augustana forkastes som gjendøpere, (en trosbekjennelse som den Lutherske kirke den dag i dag, fastholder) inngå økumenisk samarbeid med slike krefter? Den Lutherske kirke, som er en revidert utgave av den katolske kirke og dermed en datter av den store skjøge (Joh.åp.17,5), bygger sin lære på en mann som i stor grad var en Guds fiende. Luther hevder også at de som ikke tok imot hans lære skulle dømmes til helvete (Lutherske Werke Wittenberg 2,44), noe som altså skulle inkludere dagens pinsevenner. I dagens økumeniske fellesmøter selges de sannheter som gjendøperne gav sitt liv for.

  Til slutt: I følge åp.18,4 har Gud noen av sine i Babylon, men om disse ikke adlyder ordren om å komme ut fra henne (skjøgen) vil de få del i hennes plager. Store deler av dagens kristenhet er på kollisjonskurs med den himmelske verden, i det det drives et utstrakt samarbeid med den store skjøge: Åp.19 forteller at Himmelen derimot roper et Halleluja når skjøgen får sin dom.

  Kilder:

  Fritjof Valton: Kristendommens verdenshistorie

  Aslak Kristiansen: Troeshelter
 • 10514218 1069755573038712 2511938907617819894 o copyHei Kjære venn!

  Velkommen inn på denne nettsiden! Mitt navn er Steffen A. Fevik og jeg holder til i Ørsta i Møre og Romsdal. Jeg er webmaster for www.nardus-menighetene.no. Jeg har ansvaret for at sidene til en hver tid er oppdatert med den nyeste informasjonen, og da fortrinnsvis stevner og arrangementer på tvers av de lokale menighetene. Min «overordnede» i denne saken er: eldstebror og evangelist; Torkild Terkelsen. Ved siden av Torkild, har jeg Geir André Kvarud, som bidrar med teknisk og åndelig støtte. Teknisk assistanse får jeg ved å ringe til min meget dyktige venn og bror; Torstein Haga. På siden finner du også tidspunkter for når det er møte i de lokale menighetene. Her er det hver enkelt menighet som står for oppdateringer av møteoversikter.

  Høsten 2014 sa jeg, ja, til å ha hovedansvaret for denne siden. Før den tid, har siden ligget delvis nede, grunnet et hacker angrep, som ødela mye av innholdet. Sidene blir bedre og bedre for hver dag som går, men en del arbeid gjenstår fremdeles. Jeg har ingen profesjonell kompetanse på området, men lærer etter hvert. Mitt mål er ikke å skape «den beste siden», men at budskapetsom vi har, kommer tydelig fram. Ofte så henger disse to sammen.

  Visjonen med hjemmesiden

  En nettside i dag, har nesten ingen begrensninger. Dette gir den et fortrinn som redskap til å dele budskapet om Golgata. Hva er så visjonen med siden? Vel, den kommer i flere trinn. Først og fremst så skal siden ha en nyhetsblogg på framsiden, hvor det alltid skal ligge ferske artikler fra forkynnere, bibellærere og vitnesbyrd fra søstre og brødre i menigheten. For det andre så skal viktig informasjon vedrørende kommende stevner/arrangementer, være lett tilgjengelig. For det tredje så ønsker jeg at denne siden blir hovedinformasjonskilde for vår menighet. Vi har et altfor viktig budskap til at dette ikke skal ligge tilgjengelig på Internett. Mange mennesker søker på nettet etter forskjellige ting. Kanskje har de hørt om Nardus, og lurer på hva dette er. Mitt ønske er at de skal finne god og riktig informasjon her inne på sidene. For, det finnes mennesker, blant annet her på Internett, som ønsker å ramme oss, som menighet. De skriver forskjellige ting i blogger og forumer, med det formålet og sverte menigheten. Vær klar over dette: Mange folk advarer mot oss. De kaller oss vranglærere. Faktisk så har vi flere i menigheten som før, de kom til menigheten, ble nettopp det, advart. Sier jeg så at alt som står om oss på Internett er feil? Nei, det gjør jeg ikke. Av det lille jeg har lest, så kan jeg si at det er en salig blanding av løgn og halvsannheter, noe som fører til at konklusjonen folk drar, blir på feil grunnlag.

  Er du en slik, som lurer på hva Nardus er for noe? Da har jeg bare en ting å si: Kom og «smak og se at Herren er god!(sal 34,9). Jeg skal ikke prøve å overbevise deg om at Nardus er det ene eller det andre, jeg vet bare hva menigheten betyr for meg, og for mange som har kommet til oss. Vi ønsker å være et tilfluktsted, som de som kommer ut av Babylon, kan løpe til. Både de som kommer ut av denne verdens Babylon, og de som kommer ut av det Babylon som beskrives i åpenbaringen kapittel 18. Babylon den store skjøge(hore), hevder vi, med Torkild Terkelsen i spissen, er den katolske kirke. Og døtrene er alle menighetene som har forbindelser til henne. Torkild har advart mot den katolske kirke, lenge før han startet opp Nardus. Dette gjorde han mens han ennå var i pinsemenigheten. Det er ikke alle som ser dette. Ikke døm oss fordi vi advarer mot frafallet. Hva var det Jesus svarte da disiplene spurte ham hva tegnet på hans komme skulle være? Mark 13,5-6: «… Vokt dere, så ingen får forføre dere. For mange skal komme i Mitt navn og si: Jeg er Han, og de skal forføre mange»

  Les, og undersøk, om det forholder seg slik som du får fortalt! Vær ærlig med deg selv! Ikke bygg din tro på noe som mennesker har skrevet ned! Treenigheten er en lære som ble født blant annet på kirkemøtet i Nikea 325 e. Kristus. Det betyr IKKE at den er bibelsk av den grunn. Jeg er oppvokst i menigheten, og så lenge jeg kan huske, så har jeg vært i menigheten. Jeg kjenner en nød for deg som har kommet inn her. Ta kontakt! Er du en av de som fordømmer deg selv? Og er du i tillegg kristen? Vet du ikke at Jesu har tatt din syndeskyld bort? Frelsen hører Herren til! Det er ingen gjerninger du kan gjøre for å bli frels! Det er heller ingenting du kan gjøre for å forbli i Frelsen. Det er kun Han som kan frelse og bevare deg! Jesus vil at du skal hvile i frelsen. Det kan du aldri gjøre dersom du tror at du har fortjent å bli frelst. Husk dette: Det er forskjell på stilling og tilstand. Vår stilling er alltid fast, ved at han har skrevet ned våres navn i Livets bok hos Lammet, og det er ingen som kan gjøre noe med det. Les disse versene: rom 8,35-39. Tilstanden, er, hvordan vi har det, hvordan vi føler oss, og hvor «kristne», vi føler oss. Stilling og tilstand er helt uavhengig av hverandre. Du er frelst av nåde, det er din stilling, men lønnen som du skal få, når du kommer til Himmelen, gis etter hvordan du har levd ditt liv. Hvor mye av din tid du har brukt på Jesus. Kan man komme til Himmelen etter å ha levd hele livet i synden? Ja, man kan det, så fremt man tar imot Jesus! Les disse versene: 1. kor 3,11-15. «Grunnvollen» i disse versene, er et bilde på frelsen. Det du gjør etter at du ble frelst handler om lønnen. Ikke bland disse to!

  Dersom du finner feil på siden, så blir jeg glad for din tilbakemelding. Ønsker du å bli frelst, så kan vi være med å veilede deg til Jesus. Ønsker du kontakt med de lokale menighetene, så finner du informasjon her. Du kan også kontakte Torkild Terkelsen direkte her.

   
  Gud Velsigne deg!

  Sist oppdatert 31.05.2015