logo

baktalelse,

 • Sommerstevne 2017

  KaiSommerstevnet på Oggetun ble for meg en oase. En kildevang, der strømmer av levende vann vellet fram. Jeg fikk øse med glede av frelsens kilder. Av bekken drakk jeg og derfor løfter jeg høyt mitt hode.


  Det å møte Guds hellige folk var en fryd. Det å elske sine nådesøsken med Jesu Kristi sinnelag kan ikke erstattes med vanlig menneskekjærlighet. Fellesskapet i ånden skapte glede og begeistring. Det å bo sammen en uke på denne måten kunne bare beskrives med Salme 133:1-3: «Se, hvor godt og hvor liflig det er at brødrene også bor sammen! Det er som den gode olje på hodet, som flyter ned på skjegget, Arons skjegg – den flyter ned på sømmen av hans kjortel. Det er som Hermon-dugg, som flyter ned på Sions berg. For der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid».

  Halleluja! For en velsignelse! Himmel på jord! Sammen med brødre og søstre på møter med mektige taler som skapte tro i mitt hjerte. For troen kommer av forkynnelsen ved Jesu Kristi Ord. Dette kaller jeg åndelig drivstoff som man kan ta med seg i hverdagen, der det trengs mest. Forkynnelsen var klar og tydelig. Det står i 2. Pet.2:21 «De hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd».

  Og når vi var fylt av Den Hellige Ånd kunne vi tale «... til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn». Ef. 5:19-20.

  Å, dette er herlig. Det blir ingen rom for baktalelse, sladder og rotten snakk når Åndens fylde er over sitt folk. Derfor la oss alltid være fylt av han som fyller alt i alle. Amen! Takk kjære Jesus! Jeg blir bare så glad.

  Å høre hvor veien går til det gode og vandre på den og gå på de gamle stier gjennom forkynnelsen skaper inspirasjon og kampglød for å kjempe for den tro som en gang ble overgitt til de hellige. Én tro, én dåp og én Herre. Amen! David sier i Salme 51,12: «...Forny en stadig ånd inne i meg». Det var til å merke og kjenne på under hele stevne. Ikke nok med det. Herlige bønnemøter som varte en time hver morgen. Så styrkende det er å løfte og bære hverandre opp i bønn. Min egen opplevelse av dette var at vi kunne bære hverandres byrder, og samtidig vite at «... Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning» Jakob 5:16.

  For meg gikk skriftordet i oppfyllelse gang på gang det som står i Ord 11:25 «Den som sprer velsignelse, skal trives. Og den som lesker andre, han blir selv forfrisket». Jeg ble under stevnet forfrisket og opplevde en trivsel så ekte som Bibelen taler om. Det er godt å få del i det ekte Guds uforfalskede Ord.  Det hendte noe merkelig gang på gang i bønnemøtene, som jeg ikke kan huske jeg har opplevd tidligere; Mens jeg var i bønn ble en time som 15 minutter. Hjerte var så fylt av medynk for alle rundt meg, som fylte hjerte med takknemmelighet og glede over at Gud var der til stede og samtidig visste at han bønnhører når det behager han. Her ble ordene så levende som står i 5. Mos.4:7: «For hvor finnes det et folk, om det er aldri så stort, som har guder som er så nær dem som Herren vår Gud er nær oss, hver gang vi kaller på ham»? Amen! Mitt hjerte flyter over av takknemlighet og lovprisning til Han som er himmelens og jordens skaper. Tenk, det er for Han jeg ånder og lever og rører meg og er til. Er det rart at jeg er glad. Å, gleden i Herren er min styrke!

  Etter å ha hvert frelst siden 1988 har gleden alltid vært der. En brann i fra Jesus som antente mitt hjerte på fengselscella på Ila Landsfengsel. Tenk, det er nå 29 år siden.

  I dag må jeg si at ilden brenner like herlig nå, som før. Det står om Kaleb i Josva kap. 14. Han hadde utspeidet landet i 45 år og var nå 85 år gammel. Jeg vil si som Kaleb i Josva 14:11 «Ennå er jeg like sterk som jeg var den dagen Moses sendte meg ut. Min styrke er den samme nå som den gang, både i strid og til å gå ut og inn» Amen!

  Dette var en hilsen fra meg og takke for et herlig stevne. Vil bare oppmuntre deg til å arbeide på din frelse med frykt og beven. Frelsen er oss nærmere nå, enn da vi kom til troen. Vær ved godt mot! Gå i fred og tjen Herren med glede! Du har ingen ting å tape, du har ingen ting å miste, men alt å vinne i Han som gjør deg sterk! Amen!

  Kjærligste broderhilsen fra Kai

  For flere artikler av Kai og andre; Se ARKIV