logo
treenighetssymbolIngen av Bibelens over 40 forfattere røper ved noe som helst av det de har skrevet at de tror på treenighetslæren. De skrev da heller ikke hva de selv uttenkte eller hadde lært av mennesker, men hva de ble drevet av Ånden til å skrive.

Ingen ville heller tenke på noe slik som treenighetslæren ved bare å lese Bibelens 66 bøker. De måtte i tillegg ha blitt introdusert for bøker utenom Bibelen.

Apostlene diskuterte mange ting og tok opp viktige lærespørsmål, men aldri spørsmålet om Gud var én eller to eller tre. De var monoteisten Abrahams barn og barn av profetene og kjente godt Ordets klare vitnesbyrd om den ene sanne Gud. Og intet av deres forkynnelse gikk ut på at nå, etter at Jesus kom, måtte en revurdering av Ordet og begrepet "Gud" finne sted. Det nye Testamentets Gud forble å være den samme som i Det Gamle Testamentet. Én Gud i to Testamenter.Det mest pålitelige vitne om hvem Gud er, er Jesus Kristus selv. 1. Johannes 5.20 sier: "Han har gitt oss skjønn til å kjenne den Sanne." Verden, ei heller Israels folk, hadde noensinne sett Gud før de så ham i Jesus Kristus. Joh.1.18: "Ingen har noensinne sett Gud; den enbårne sønn, som er i Faderens skjød, han har forklart ham"

 Jesus ble født som en jødisk gutt. Gal.4.4: "født under loven". Han ble opplært i loven og av rabbinerne og sine lærer forklart alle de 10 bud. Han ble opplært til å lyde lovens 10 bud, inkludert bud. nr.1 om den fulle tilbedelse og uforbeholdne hengivelse til den ene Gud, Jehova. Han kunne Ordet og var selv Ordet åpenbart i kjød. Og Jesus tilkjennegav at det viktigste av alle de 10 bud var bud nr.1. Under diskusjon med en av de Skriftlærde i Mrk.12.28-35 møter vi Jesu eget syn på Gud. "Og en av de skriftlærde, som hadde hørt deres ordskifte, gikk til ham, da han forstod at han hadde svart dem godt, og han spurte ham: Hvilket bud er det første av alle?

Jesus svarte ham: Det første er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu og av all din makt; dette er det første bud. Det annet, som er like så stort, er dette: Du skal elske din næste som dig selv. Større enn disse er intet annet bud.
Og den skriftlærde sa til ham: I sannhet, mester! med rette har du sagt at han er én, og at det ikke er nogen annen foruten ham. Og å elske ham av alt sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin sjel og av all sin makt, og å elske sin næste som sig selv, det er mere enn alle brennoffer og slaktoffer. Og da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham: Du er ikke langt borte fra Guds rike. Og ingen vågde mere å spørre ham.

Jesus berømte den skriftlærde for et godt svar og konkluderte med: "Du er ikke langt borte fra Guds rike" Jesus stadfestet dermed hans syn på Gud.. at det handler om "Ham" og "Én"og "ikke noen annen foruten ham". De personlige pronomener ville jo ikke hatt noen betydning hvis "Ham" er mer enn "én" og "Én" er tre. Jesus sier at det det er en rett forståelse av Ordet å si "Han er én". Jesus hadde her hatt en rik anledning til å introdusere treenighetrslæren, men gjorde selvsagt ikke det. Jesus er Sannheten og ikke løgnen. Jesus trodde på de 10 bud og holdt dem alle. Han var uten synd. Han æret aldri treenigheten, eller en annen "Han" i sine bønner, taler og undervisning, men alltid Faderen.

I sin tale til den samaritanske kvinne ved Sykars brønn i Joh.4.22 klarerer Jesus forskjellen på det jødiske folk og samaritanerne: "Dere tilber det dere ikke kjenner, vi tilber det vi kjenner..." Hvordan kunne Jesus si at jødefolket kjente Gud, når treenighetestanken var totalt ukjent for dem og ikke nevnt i Ordet? Det første bud, og etter Jesu egne ord det viktigste, betyr ikke at vi skal elske treenigheten "av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu og av all din makt.."

La meg hilse deg med Jer.29.11: "For jeg vet de tanker JEG tenker om dere, sier Herren, fredstanker og ikke til ulykke, å gi dere fremtid og håp." Dette er ikke en hilsen til deg fra Treenigheten. Da hadde det stått: "For vi vet de tanker vi tenker om dere..." Det er en hilsen til deg fra den ene sanne Gud som har møtt deg i de linjene du nå har lest.