logo
Vennene i Vennesla hadde besøk av broder Geir-André Kvarud som underviste fra Guds Ord. Han tok utgangspunkt i Paulus brev til Efeserne kap.5.vers 17-23. Geir-André dvelte litt ved tittelen som møteleder satte på Weekenden: Ekteskapsseminar! Han presiserte at det var det egenlig ikke..Denne lille "misforståelse" la overhode ingen demper på hans budskap, som mere dreide seg om prinsippene for ekteskap, hvor Herren selv er den rette far og som også da er det optimale forbilde for enhver far her på jord. Vi ble etterhvert overrumplet av hvor aktuelt og interessant dette var. Det er ingen tvil om at vår bror besitter klokskap og har undervisningens nådegave! Det hele startet opp lørdags formiddag kl.11. Det var møtt fram et tyvetalls tilhørere, (ungdom i alle aldre). Det burde naturligvis vært flere! Trøsten er imidlertid at alt ble tatt opp. Oppfordringen går til dere alle: Dette må dere bare få del i! Geir-André vil straks legge det ut på sin hjemmeside, men du kan også bestille cd. Tilslutt vil vi alle her rette en stor takk til vår bror og si at dette frister til gjentakelse!