logo
"Da jeg ble døpt i den Hellige Ånd og ild, begynte en helt ny fase i mitt liv. Da fikk jeg en frimodighet som jeg aldri hadde hatt tidligere. Jeg var av naturen veldig beskjeden, så min mor trodde det var noe galt med meg. Men fra da av, fikk jeg en utrolig frimodighet, og var ute og vitna over alt. Gikk fra hus til hus med en gitar og en bibel (...)"