logo
 «For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus…» (2 Korint 11,4.)

 

Paulus, hedningenes apostel nummer 1, kallt og utkåret til å forkynne Guds evangelium. Hvis dere tåler andre “apostler” uten kall og autorisasjon fra himmelens Gud, som må dere tåle Paulus’ formaning. Hvis ikke, da er det kanskje noe galt med din frelse.

Dette verset er meget alvorlig, men det synes som at menigheter og deres ledere og hyrder ikke har gitt akt på disse versene. For det er ikke grenser for hva som blir bedt opp på plattformene for å tale i Herrens navn. Noen år tilbake var Rodney Howard Brown både på Færøyene og i Norge, en falsk profet som løy folket rett opp i ansiktet. Ikke noe av det som han profeterte har skjedd, eller kommer til å skje. For noen uker siden var Jørn Strand på Færøyene. Jeg kjenner dem som ba ham komme hit, verken de eller Jørn står for det evangelium som Paulus forkynte. De som ba ham komme hit er gått åndelig konkurs, og for at få en slags opptur og få ballen opp i luften igjen, så får man Jørn til disse øyer. Men det som Paulus forkynte, bar en omvendelse med seg, og det resulterte i at man søkte tilbake til fedrenes Gud. I motsetning til disse møtene hvor man fører menneskene bort i fra fedrenes Gud.


Vi lever i siste tid av endetiden, la det ikke være tvil om det. Men den tro og kloke tjener får ikke lov å komme inn å gi mat i rett tid. (Mat.25,45.) Det er hans oppgave, og det er folkets oppgave at ta imot tjeneren. Men siden de ikke vil, kan de ikke tilhøre tjeneste folket. Men mat? Hvem vil ha åndelig mat? Dette uinteressante brødet? Men la ingen narre deg, det er det viktigeste av alt. Du husker Israels folk i ødemarken, de likte ikke maten Herren gav dem, men lengtet etter egypternes meny.


“Annen Jesus”. Bibelen er krystall klar, er det noe som er ekte, så er kopien rett i helene. Jeg tror virkelig på at da frafalne karismatikere, tungetalene pinsevenner og frikirkelige menigheter møtes til “herlige” møter, og sier at Jesus var der, så var han der. Men det var en annen Jesus, en kopi. Jeg tror virkelig at da den kristne radioen på Færøyene ropte ut gjennom sine mikrofoner at vekkelsen snart skulle bryte frem, og ba alle om å ta imot den, så er det en hilsen fra en annen Jesus. Det er også denne verden gjør seg klare til å ta imot. Jeg tror virkelig på, at når kunnskaps ord kommer spyttende ut gjennom samme radiostasjon, så er det kunnskaps ord fra en annen Jesus. Den annen Jesus kan også forkynne, tale i tunger, tyde budskap, og være tilstede med en så mektig kraft som vi leser i Matteus 7,22.


Den annen Jesus er sterkt fremme i dag, fordi skriften sier, at i endetiden skal villfarelsen være stor. Det er bare de som er utvalgt, som ikke blir grepet av denne annen Jesus. Det er satt en åndelig sperre, så man ikke blir revet med, og til sist drukner i denne villfarelsens tsunami. Hør hva Matteus skriver: «For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig (mat 24,24).” Han sier at disse krefter er så enorme, at de som er grepet av disse kreftene, vil forsøke å føre alle vill, endog de utvalgte. Det er heldigvis ikke mulig i følge dette verset.


En annen Jesus gir selvfølgelig et annet Golgata. Du får ikke den ekte Jesus på et falsk henrettelses sted, og ei heller den falske Jesus på det ekte Golgata. Det sier seg selv, at har man en falsk Jesus, så har man et annet Golgata, en annen død og en annen oppstandelse. Det Golgata som blir presentert i dag, er ynkverdig. Det er uten brodd og kraft. Golgata er et bilde på døden over det gamle mennesket, der synden er utslettet og tilintetgjort. Jesus var både synd og skyldofferet, og døde i syndernes sted. Kommer det ikke frem, at mennesket er både et synd og skyld menneske? Hva skal vi da med Golgata? Mennesket får i dag servert et Golgata hvor du kan prøve Jesus og frelsen i en uke, og hvis du liker det, så kan du fortsette i frelsen, og hvis ikke, så kan du slutte. Møter i dag har ingen kraft med seg, så menneskene får mulighet til å komme som de er, og bli som de var. Hvor finner du slikt mønster i Bibelen? I Rom 6,2 står det: “… Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den?” Synden kommer aldri til et oppgjør, og derfor er man vitne til at plattformene er overtatt av u gjenfødte ungdommer, eldstebrødre, og forkynnere som aldri har kjent Guds kraft til frelse. Man har gjennom disse fått et annet evangelium som aldri stikker dypt, men som tolererer og tillater alt. Der finnes ingen grenser lengere. Jesus sa ved en annen anledning: “Jeg vil bygge min menighet”. Så er det altså er skille mellom hans byggverk og andres byggverk.


En annen død, en annen oppstandelse og en annen dåp. Hvorfor døper folket seg som pinsevenner, når de samtidig fornekter den dåpen som skjedde på pinsedag? Det store på pinsedag, og som viste at en omvendelse hadde funnet sted, og at de trudde at de hadde syndet mod Jesus, var at de lot deg døpe i Jesu Kristi Navn. De ville gjøre seg til ett ved hans død og oppstandelse. Uten et ekte Golgata får man ikke syndens tilgivelse. De ville bli kvitt synden, men, «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst...(Mark 16,16)


Etter at du har lest denne artikkelen, så still deg dette spørsmålet: Er det så alvorlig? Har jeg en annen Jesus? Eller har jeg fått opp i mine hender et dåpstestamente, som ingenting duger for Herren. Hvordan blir det da å møte han på skyen?